1. Általános szabály

A supmagazin.hu honlapjára történő belépés és a honlap használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá a Magyar Köztársaság jogszabályaival összhangban megengedett. Azzal, hogy belép a www.supmagazin.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

2. Szerzői jog

A www.supmagazin.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azok a Supmagazin internetes újság szellemi tulajdonai. A supmagazin.hu szerkesztői és a tulajdonosai vagy a feljogosított használói a honlapon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, videóval és más anyaggal kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak. Ön jogosult a Supmagazin honlapját olvasni, arról nyomtatással, lemezre történő letöltéssel és más személy részére történő továbbítással kivonatos másolatot készíteni, azonban minden esetben kizárólag személyes, tájékozódó jellegű, nem kereskedelmi célra. Tehát nem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Tilos a honlap bármely részének megváltoztatása vagy bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár hagyományos formában. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újra közvetíteni, még változatlan formában is.
Az itt leírtakon kívül a Supmagazin semmilyen egyéb felhatalmazást, jogot nem engedélyez a honlapjával kapcsolatban. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Supmagazin követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő a) nem módosítja az eredeti információt, b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.
A supmagazin.hu hiteles és pontos információk közlésére törekszik, a tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

3. Kapcsolódó honlapok

A Supmagazin honlapja tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz a Supmagazin csupán hozzáférést közvetít, azonban sem a Supmagazin, sem az alkalmazottai, sem megbízottjai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, abban az esetben sem, ha azokat a Supmagazin alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

4. A Jogi Figyelmeztetés megváltoztatása

Fenntartjuk a változtatás jogát, amelyeket a Supmagazin saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a honlap ezen részén értesíti felhasználóit.